Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen S.E.B Kids en de klant. Door te bestellen, accepteer je de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van S.E.B. Kids, nadat je de mogelijkheid hebt gehad de voorwaarden door te nemen.  S.E.B Kids behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   2 - Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel   3 – Prijzen
Artikel   4 - Verzendkosten
Artikel   5 - Betaling
Artikel   6 - Levering
Artikel   7 - Retourneren & ruilen
Artikel   8 –Overmacht
Artikel   9 - Productaansprakelijkheid
Artikel 10 - Intellectueel eigendom
Artikel 11 - Klachtenregeling
Artikel 12 – Privacy

1. Identiteit van de ondernemer
S.E.B. Kids
Vestigingsadres: Caan van Necklaan 199, Rijswijk
Telefoonnummer: 06-34201101
E-mail: info@sebkids.nl
KVK: 6263804
BTW nummer: NL854251534B01

2. Totstandkoming van de overeenkomst
Wanneer er door klant een bestelling bij S.E.B. Kids wordt geplaatst, en deze bestelling door S.E.B. Kids digitaal wordt bevestigd middels een orderbevestiging, komt er een overeenkomst tot stand.

3. Prijzen
De op de website genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW, exclusief verzendkosten. 
Druk en/of zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden. Bij druk – en zetfouten is S.E.B. Kids niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

4. Verzendkosten
S.E.B. Kids brengt een bijdrage voor de verzendkosten in rekening. Tijdens de check out, kan de klant een keuze maken tussen een brievenbuspakket €3,95 (een pakje wat door de brievenbus past, zonder Track&Trace) of een post pakket €6,95 (standaard inclusief Track&Trace)

5. Betaling
Bij S.E.B. Kids kunt u betalen via iDEAL, Paypal of via een bankoverschrijving. Betalingsverkeer loopt via Stichting Mollie Payments, daarom dient u hen als begunstigde te zien bij het betaalproces. S.E.B. Kids levert het artikel, nadat de betaling door haar is ontvangen. De levertijd vangt aan op het moment dat S.E.B. Kids de betaling heeft ontvangen. Op het moment dat S.E.B. Kids binnen 5 dagen geen betaling heeft ontvangen, is zij gerechtigd om de koopovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder enig recht van de klant op schadevergoeding. 

6. Levering 
Alle pakketten worden verstuurd met PostNL. Na ontvangst van de bestelling ontvangt u direct een orderbevestiging per mail. Indien de bestelde artikelen onverhoopt niet voorradig zijn neemt S.E.B. Kids binnen 2 werkdagen contact met u op.  Zodra S.E.B. Kids de betaling heeft ontvangen, gaan wij de bestelde artikelen voor u inpakken. S.E.B. Kids biedt de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling aan bij PostNL. Wij streven hierbij altijd naar een zo spoedig mogelijke levering. Indien de levertijd de termijn van 30 dagen overschrijdt, heeft u het recht de overeenkomst te ontbinden en ontvangt u het geld binnen 30 dagen terug op uw rekening. S.E.B. Kids is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging van de bestelde artikelen door de bezorgdienst. Bij schade aan de verpakking bij levering dient u vóór opening contact opnemen met S.E.B. Kids, bij gebreke waarvan S.E.B. Kids niet gehouden is uw klachten in behandeling te nemen. Het kan zijn dat het product door transport schade heeft opgelopen.

7. Retourneren & Ruilen
Wanneer de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Retourzendingen dienen vooraf via e-mail, info@sebkids.nl kenbaar gemaakt te worden. Vervolgens dient de klant de ongebruikte artikelen te retourneren aan S.E.B. Kids. De retourzending dient voldoende gefrankeerd te zijn, de kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd is en het artikel niet in gebruik genomen is. Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt S.E.B. Kids binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen het betaalde bedrag, exclusief de kosten voor de heenzending terug. S.E.B. Kids behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is gebruikt, wanneer het artikel ten gevolge van gebruik is beschadigd of wanneer de goederen niet in originele verpakking retour zijn gezonden. S.E.B. Kids behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag terug te betalen wanneer de artikelen niet binnen 14 dagen door de klant zijn teruggestuurd.Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail (info@sebkids.nl) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.

8. Overmacht
S.E.B. Kids is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij S.E.B. Kids  en transportstagnatie.

9. Productaansprakelijkheid
S.E.B. Kids is niet de producent van de te leveren artikelen en niet aansprakelijk voor gebreken in de artikelen. Bij schade als gevolg van gebreken in de artikelen, dient u S.E.B. Kids hierover direct in te lichten, waarna S.E.B. Kids contact opneemt met de producent.

10. Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de website van S.E.B. Kids (www.S.E.B. Kids.com) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van S.E.B. Kids te kopiëren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. De website is in zijn geheel, inclusief de naamgeving, het ontwerp, de lay-out en de tekst auteursrechtelijke beschermd. S.E.B. Kids is auteursrechthebbende.

11. Klachtenregeling
S.E.B. Kids streeft naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt een klacht hebben dan graag een e-mail sturen aan info@sebkids.nl  Wij gaan dan in overleg opzoek naar een goede oplossing.

12. Privacy 
S.E.B. Kids vindt het belangrijk dat de door consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door S.E.B. Kids gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betaling transacties en bezorging van de bestelling.

Den Haag, 2015